Oferta

Pracujemy z osobami dorosłymi, proponujemy:
Dla osób poszukujących pomocy psychologicznej, psychoterapii.
- Konsultacje psychologiczne (1-3 spotkania służące rozpoznaniu problemów i ustaleniu najlepszej formy pomocy dla zgłaszającej się osoby)
- Konsultacje i terapia dla par
- Psychoterapia krótkoterminowa (kilka do kilkunastu spotkań, których celem jest pomoc osobom przeżywającym kryzys np. znacząca zmiana sytuacji życiowej, rozwód itp.)
- Psychoterapia psychoanalityczna (forma pracy, w której nie określa się na wstępie czasu trwania terapii. Odbywa się z częstotliwością minimum 2 x w tygodniu, oferowana jest osobom mającym wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą, pragnącym zrozumieć i rozwiązać swoje konflikty wewnętrzne będące źródłem cierpienia.
- Psychoanaliza- forma pracy, w której spotkania odbywają się dzień po dniu, 4 - 5 razy w tygodniu, co nadaje ciągłość procesowi terapeutycznemu i stwarza stabilne, bezpieczne warunki do bardzo wnikliwej pracy. Pozycja leżąca, jaką zajmuje pacjent na kozetce, ułatwia swobodne skojarzenia. Leczenie psychoanalityczne ma na celu pomoc pacjentowi w badaniu i przepracowaniu głębokich, często nieświadomych problemów emocjonalnych i umożliwia dalszy rozwój psychiczny, pełniejsze życie i ustąpienie lub zmniejszenie siły objawów.
Dla osób zajmujących się zawodowo pomocą psychologiczną:
- Psychoterapię szkoleniową
- Superwizję indywidualną i grupową
- Wykłady i seminaria z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy