Czym jest psychoterapia?

Psychoterapeuta rozmawia z pacjentem o jego uczuciach, myślach, fantazjach, snach. W ten sposób pomaga mu dotrzeć do tego co w nim najgłębiej ukryte i zrozumieć przyczyny własnych problemów. Źródła naszych przeżyć oraz motywy działań często są nieświadome. Prowadzi to do powtarzania w życiu bolesnych doświadczeń, których natury nie rozumiemy i które wywołują cierpienie. Uwolnienie się od tego bez pomocy kompetentnego terapeuty jest bardzo trudne. Terapeuta może pomóc pacjentowi zrozumieć jak przeszłość wpływa na sposób widzenia i rozumienia rzeczywistości, na obecne zachowania i relacje z innymi. Wiedza zdobyta w ten sposób może prowadzić do zmiany w sposobie przeżywania siebie i świata, ma wpływ na nasze działania i zdolność do wiązania się z innymi. Daje to szansę na uwolnienie się od cierpienia i życie bardziej szczęśliwe, satysfakcjonujące i twórcze. Dokonywanie zmian i rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów jest też procesem trudnym, długotrwałym i dlatego wymaga regularnych i częstych spotkań.